Granollers, 10 de maig de 2017

El Sr Xavier Tresserras Soler , el Sr. Josep Mandri Pla i el Sr. Alberto Marina Aira, actuant en qualitat de portaveus del col·lectiu d’empreses de servei de lloguer d’inflables i materials d’oci de  Catalunya, 26 aquí pressents,  volem manifestar el següent:

 1. Lamentem profundament l’accident produït el dia 7 de maig a la localitat de Caldes de Malavella. Des d’aquí volem transmetre les nostres condolences a totes les famílies afectades.
 2. Són 20 anys els que hem dedicat al món de l’oci i lleure amb un ampli ventall d’esdeveniments, actes festius, festes privades, etc… que avalen la nostra professionalitat i tasca desenvolupada.
 3. Degut a l’alarma social originada envers aquest lamentable accident i donada la manca d’informació verídica i/o contrastada originada pel propi desconeixement del nostre sector, volem aclarir que milers d’usuaris han gaudit i segueixen gaudint dels nostres serveis amb una total seguretat i garantia.
 4. El nostre objectiu principal és transmetre tranquil·litat a la població donat que som un col·lectiu avalat, tal i com ja hem comentat, per la nostra àmplia trajectòria professional. Per aquest motiu, volem detallar alguns punts bàsics en els protocols d’actuació envers l’ús d’inflables:
  1. Disposem d’una normativa vigent per a tot l’Estat que reglamenta les condicions d’ús de qualsevol tipus d’inflable d’oci com, per exemple, especifica molt clarament la instal·lació correcte del mateix.
  2. Una condició imprescindible i de caràcter obligatori, és el fet de posar un supervisor que vigila i controla en tot moment l’ús correcte de l’inflable garantint les mesures de seguretat.
  3. Tota activitat amb un inflable a l’exterior haurà de ser cancel·lada de manera immediata sempre que les condicions climatològiques ho requereixin i, especialment, quan les ràfegues de vent siguin iguals o superiors a 38 km/hora.
  4. Totes les atraccions del nostre col·lectiu disposen del pertinent certificat de qualitat així com la certificació del fabricant i les inspeccions anuals en vigor.

Per tots aquests motius, preguem un respecte a la nostre professió i ens posem a lliure disposició per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

I per tal que així consti, signen el present document en la localitat i data de l’encapçalament:

Col·lectiu d’empreses de servei de lloguer d’inflables i materials d’oci de  Catalunya

P.P.  Sr.  Xavier Tresserras Soler   P.P. Sr. Josep Mandri Pla    P.P. Sr. Alberto Marina Aira.