Descripció:

Baixa per qualsevol de les dues rampas, que podras triar a dalt del infable, i llisca a gran velocitat

Mides i Características:

Poténcia: 2Kw
Mides aprox: 12 x 7 x 6mTemps de muntatge: 60 min.
Espai de joc: 60 m2

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: