Descripció:

El tobogan Mar consisteix en pujar i baixar pel tobogan per parelles, una baixada per cada grup. D’aquesta manera s’agilitzen molt les cues i es guanya en seguretat. Es tracte d’una atracció ideal per a absorbir un gran nombre de persones, doncs es podria definir com una atracció de ràpida execució, aproximadament de 30 a 60 segons per cada torn. És una activitat ideal per a nens i nenes amb edats que van des dels 4 anys fins els 14 anys.
Hem instal·lat reixes protectores al cim del inflable<s/trong> per reforçar la seguretat així com tambè em substituit la corda per tires de roba per evitar posibles accidents.

Mides i Características:

Poténcia: 2 Kw
Mides aprox: 12 x 6 x 6,5 m
Temps de muntatge: 60 min.
Espai de joc: 50 m2

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: