Descripció:

Circuits de karts a pedals, protegit per un inflable on 3 o 4 nois i noies a la vegada condueixen els seus vehicles per un circuit definit per cons. Els seients son graduables adaptant-se a tots els usuaris de l’activitat que va des dels 3 fins als 10 anys. La durada oscil·la de 3 a 5 minuts per cada torn. Cal que l’espai per a desenvolupar l’activitat sigui pla.

Mides i Características:

Poténcia: 2 Kw
Mides aprox: 18 x 12mTemps de muntatge: 60 min.
Espai de joc: 200 m2

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: