Descripció:

Converteix-te en el quarterback del teu equip. Llença la pilota i fes diana.
Joc d’habilitat on juguen dos nois a la vegada. Depenent de l’afluència de gent el monitor s’encarrega d’agilitzar l’activitat fent variar la durada del joc; torns de 3 a 6 llançaments.

Mides i Características:

Poténcia: 2 Kw
Mides aprox: 4,5 x 4,5 x 4mTemps de muntatge: 60 min.
Espai de joc: 12-20 m2

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: