Descripció:

Manegues d’aire de color groc, vermell, blau i verd per decorar i animar les festes.

Mides i Características:

Poténcia: 2 Kw
Mides aprox: 6m
Temps de muntatge: 5 min.

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: