Avís legal

El web de Mobilparc Festes Infantils té com a objectiu facilitar a l’usuari general informació sobre les seves activitats i els serveis que presta, així com facilitar als seus clients possibles serveis ad hoc. Mobilparc Festes Infantils es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació del fet que Mobilparc Festes Infantils no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés, o com a conseqüència de l’ús de la informació continguda en el web, incloent-hi l’accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest lloc web.
El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de Mobilparc S.L, i el seu accés no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució, per a les quals cal el consentiment previ de Mobilparc S.L.

Les referències contingudes en el web de Mobilparc Festes Infantils en relació amb qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en qué es faci constar la marca, el nom comercial, la identificació de fabricants o subministradors, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació pel que fa a aquests per part de Mobilparc Festes Infantils, propietária del web.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

Correu electrònic: info@mobilparc.net

Mobilparc Festes Infantils S.L.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 29952, foli 0036, full 166529, secció general, Inscripció 1

Número d’identificació fiscal: B-61415576

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació que faciliteu té caràcter voluntari i, per tant, el fet de no respondre no comporta cap conseqüéncia negativa. Aquesta informació té com a finalitat la constitució d’un fitxer de dades de caràcter personal de Mobilparc Festes Infantils S.L. (C/ tordera,12,08388-Premià de dalt), a fi de disposar d’informació que ajudi a millorar el servei de Mobilparc Festes Infantils i de fer futures accions promocionals i comercials.

El responsable del tractament del fitxer ho serà la societat esmentada, i disposeu del dret d’accés a aquest fitxer per sol·licitar la rectificació, cancel·lació o oposició de les vostres dades personals, segons preveu la llei 15/99 LOPD. En aquest cas, podeu fer-ho enviant un e-mail a info@mobilparc.net o bé comunicant-ho expressament per carta al domicili social de C/ tordera,12,08388-Premià de dalt , fent expressa menció de TUTELA LOPD.

Grácies , atentament Albert Hernando i Barrio