Descripció:

L’autèntic brau mecànic o toro mecànic amb varis nivells de dificultat que s’adeqüen al noi o noia que hi participa per tal de posar a prova la seva habilitat com a genet. Es tracte d’una activitat controlada per professionals on es recomana que l’edat necessària per participar sigui més de 6 anys.
Es una activitat apte per a grans i petits. Es poden organitzar tornejos per a veure qui es el més hàbil de tots els participants.
Cal remarcar que el brau mecànic disposa de Certificat d’homologació, Certificat de manteniment i inspecció anual.

Mides i Características:

Poténcia: 6 Kw
Mides aprox: 5,5 x 5,5 m
Temps de muntatge: 60 min.
Espai de joc: 30 m2

Preus:

Preu 3 hores seguides: 380€

Vídeo: